“Ik wil graag aan de bovenbouw havo/vwo lesgeven, met meer verdieping in de stof”
“Het is zo mooi als je vooruitgang in je vak ziet bij je leerlingen.”
Marcel
(35 jaar – (bijna) 1e graad VO docent Engels)

Marcel is het onderwijs ‘ingerold’. Na vijf weken actuariële wetenschappen studeren stapte hij over naar Engelse taal en cultuur: een studie die hem op een open dag te leuk leek om waar te zijn. In zijn derde jaar werd hij gevraagd docent te worden op zijn oude school, het Don Bosco College. “Ik twijfelde wel, ik had immers geen lerarenopleiding gedaan. Maar met een coach durfde ik de stap aan.”

“De eerste jaren waren een kwelling. Ik was niet bekwaam en de onderbouwleerlingen namen mij niet serieus. Maar van lieverlee werd het lesgeven steeds leuker, zéker nadat ik mijn tweedegraads bevoegdheid had gehaald met een educatieve minor.” Nu, na dertien jaar, is Marcel bezig met zijn eerstegraadsbevoegdheid. “Zaken als orde houden, klassemanagement en laagdrempelige grammatica aanleren, beheers ik nu wel. Ik wil aan de bovenbouw havo/vwo lesgeven, met meer verdieping in de stof, en literatuur en goede debatten in de klas.”

Fantastische lessen
Tijdens zijn master aan de Universiteit Utrecht telt zijn baan als stage. Eén dag in de week volgt hij college, vier dagen staat hij op het Don Bosco voor een 4vwo-klas, brugklassen en drie examenklassen vmbo. Een aantal modules kon hij overslaan vanwege gevolgde studies, zijn jaar Engelse literatuur en letterkunde aan de Universiteit van York, en opgebouwde ervaring. “Ik geniet er volop van: die opleiding is zo nuttig en sluit volledig aan bij de dagelijkse praktijk. De lessen worden in hoog tempo op een fantastische manier gegeven. Zo wil ik zelf ook lesgeven.”

Het geeft hem veel voldoening als zijn leerlingen vooruitgang boeken in het Engels. “Bijvoorbeeld als een leerling zo blij is van een 2 naar een 6 te zijn gegaan, en mij een kadootje geeft. Of als een leerling trots vertelt hoe hij in z’n vrije tijd met Engels is bezig geweest. Bovendien is het erg gezellig met kinderen in de klas. Mijn lessen hebben vaak een theaterelement, met voordrachten of verhalen, en er mag gelachen worden. Ik creëer graag een leuke, veilige omgeving, waar je met plezier naar toe komt om te leren.”

Meer dan Engels
In zijn lessen geeft Marcel méér mee dan alleen Engels. “Onze samenleving is zo verzadigd met Engels, dat veel kinderen al vroeg in het schooljaar aan de eindtermen voldoen. Dat betekent niet dat ze niks meer hoeven te doen in mijn lessen, maar geeft wel ruimte voor andere prioriteiten. Zo besteed ik aandacht aan burgerschap, LGBTQ-issues en mental health. Dergelijke zaken zijn bijna nog belangrijker dan goed Engels leren.”

Marcel zou vooral zij-instromers zeker aanraden het onderwijs in te gaan. “Met een half werkend leven achter je, kun je kinderen zoveel laten zien van hoe het er in de echte wereld aan toe gaat. We moeten de wereld het klaslokaal inbrengen; school moet geen apart domein zijn. Het is een verrijking om mensen met ervaring in een ander vakgebied voor de klas te krijgen.”