Directeur Trias VMBO

(1,0 fte)

Trias VMBO zoekt een directeur met lef en een visie op goed onderwijs!

Over de school

Trias VMBO is een openbare VMBO-school in het noorden van de Zaanstreek en onderdeel van de Stichting OVO-Zaanstad.

Onze school telt 1.093 leerlingen en 149 personeelsleden en is daarmee een mooie grote school met goede faciliteiten. In onze school zijn alle leerlingen, ondanks verschillen in achtergrond, capaciteiten en karakter gelijk aan elkaar en is respect voor elkaar de belangrijkste waarde. Onder leiding van een afdelingsleider kom je op Trias in een docententeam van ca. 20 docenten. 

Hoofd, hart en handen
We werken met hoofd, hart en handen onderwijs waarbij theoretische kennis omgezet wordt in praktische opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. De omgeving speelt een rol bij de uitvoering van de opdrachten. Dit schooljaar werken al onze eerste, tweede en derde jaars leerlingen met een laptop in de klas waardoor zij de ICT basisvaardigheden leren toepassen als startpunt om tijdens hun schoolloopbaan digitaal geletterd te worden.  
Het doel van hoofd, hart en handen onderwijs is leerlingen in toenemende mate hun eigen leerproces te laten sturen. We onderzoeken met leerlingen en met ouders wat daarvoor nodig is. We ontwikkelen situaties waar leren kan optreden door middel van het hoofd, hart of handen. Denk aan een doe opdracht tijdens wis­kunde. 

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. Onze leerlingen bouwen in vier jaar een loopbaandossier op, dat aansluit bij hun individuele talenten en passies. Onze docenten ondersteunen de brede ontwikkeling van de leerlingen en stimuleren hen op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 
Docent als lerende professional
Wat geldt voor leerlingen, geldt ook voor onze collega’s. Zij krijgen de ruimte om te leren, te onderzoeken en te experimenteren en dus ook om fouten te maken. Alle medewerkers wordt actief scholing aangeboden. Trias biedt de medewerkers voldoende ontwikkelmogelijkheden. Nieuwe collega’s worden op Trias gedurende een 3-jarig traject begeleid.Iedere docent is anders en heeft iets anders te bieden; dit wordt gezien, gewaardeerd en benut.
 
Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College), Cambridge Engels, Vakmavo, Sterk Techniek Onderwijs, stapelen van basis naar kader.

Functieomschrijving

Trias staat voor uitdagend, modern en praktisch onderwijs. Voor nu en in de toekomst. Wij bieden onderwijs aan vanuit hoofd, hart en handen. Bij ons kun je je ontwikkelen in het opdoen van kennis en praktische vaardigheden. We verbinden het hedendaagse
vakmanschap met de duurzame technologische ontwikkelingen. Hiervoor werken we nauw samen met het bedrijfsleven in de regio. Samen zorgen wij voor betekenisvol onderwijs! Tegelijkertijd is er aandacht voor de bewustwording van sociaal gedrag. De 3 kernwaarden
Vertrouwen, Veiligheid en Verantwoordelijkheid zijn voor de leerlingen in de ontwikkelingsfase erg belangrijk. De schoolleiding van Trias VMBO bestaat uit de directeur en vijf afdelingsleiders. 

Trias VMBO is een school met een leuke, diverse doelgroep leerlingen. De medewerkers zijn betrokken en bevlogen en hebben echt hart voor hun leerlingen. De school biedt een breed aanbod, waaronder de vakmavo. Er is goede ondersteuning voor leerlingen en bereidheid
om maatwerk te leveren. De school kent vijf teams: twee onderbouw teams, een team voor de bovenbouw theoretische leerweg en twee teams voor de beroepsgerichte bovenbouw. Medewerkers gaan samen voor de leerling om het beste eruit te halen wat erin zit. Ze staan
open voor nieuwe dingen.

Er is veel ruimte voor medewerkers om zich te ontwikkelen als persoon en om ideeën uit te werken. Er is een informele werksfeer en een prettige onderlinge samenwerking. De school is opleidingsschool en kent een relatief grote groep docenten die vrij recent
zijn gestart in hun functie of nog in opleiding zijn. Het schoolgebouw heeft prachtig geoutilleerde praktijkruimtes en een maakplein (domotica / robotica). Er wordt gewerkt aan een plan om het schoolgebouw aan te passen, waarbij de inzet is om de diverse teams
makkelijker met elkaar te kunnen verbinden. Er ligt een nieuw koersplan van OVO Zaanstad en op Trias VMBO wordt gewerkt aan een schoolplan. De schoolleiding is voornemens aan de slag te gaan met de Transformatieve School.

Functie Eisen

De opdracht
✔ Komen tot een gedragen onderwijsvisie. Het betreft een visie voor de lange termijn met aandacht voor het pedagogisch klimaat, kwalitatief goed onderwijs en optimale opbrengsten. Uitgangspunt in deze visie is in ieder geval leerlingen een stip op de horizon
willen bieden en hen daar naartoe begeleiden.
✔ Focussen op een hanteerbare set ambities. Keuzes durven maken gelet op de hoeveelheid enthousiaste initiatieven. Uitdragen van een heldere pedagogische lijn en aandacht voor veiligheid.
✔ Ontwikkelen van de organisatie. Inzetten op een meer eenduidige manier van handelen binnen de schoolleiding en in de teams. Bevorderen van de onderlinge samenwerking.
✔ Stimuleren van elkaar aanspreken, zelfreflectie en gemaakte afspraken handhaven. Begeleiden en binden van de grote groep nieuwe docenten.
✔ Versterken van duidelijke communicatielijnen en transparante besluitvormingsprocessen.
✔ Versterken van de eenheid in de school door samen te bouwen aan een herkenbare schoolcultuur en ervoor zorgen dat de aanpassingen aan het gebouw daaraan bijdragen.

Persoonlijkheidsprofiel
✔ Een boegbeeld met lef en een visie op goed onderwijs. Benaderbaar en betrokken. Zichtbaar zowel in school als daarbuiten.
✔ Een verbinder, die mensen meeneemt in een proces en bij het maken van plannen en nemen van besluiten. Gericht op samenwerking en uitgaan van vertrouwen.
✔ Een daadkrachtige en energieke leidinggevende, die stuurt op basis van visie, concrete doelen stelt, koers houdt en durft aan te spreken.
✔ Een rustig en veerkrachtig persoon, die helder communiceert en goed luistert. 

Selectie-eisen
✔ Ervaring als integraal verantwoordelijk leidinggevende in het onderwijs, op directieniveau
✔ Ervaring met aansturen van veranderprocessen
✔ Ervaring met sturen op onderwijskwaliteit en resultaten
✔ Kennis van financiën 

Selectiewensen
✔ Ervaring met vmbo leerlingen
✔ Ervaring met grootstedelijke problematiek

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij jou
✔ Functieniveau: schaal 14 (min. €5939 max. €7936)
✔ Betrekkingsomvang: 1,0 fte
✔ Aanstelling: tijdelijke aanstelling met vooruitzicht op een vaste aanstelling 
✔ Ingangsdatum: uiterlijk 1 november 2024

Trias VMBO maakt onderdeel uit van OVO Zaanstad, het schoolbestuur van zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad. Samen bieden de scholen alle niveaus aan: praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Ruim 800 medewerkers zijn samen
verantwoordelijk voor het onderwijs aan ca. 6.000 leerlingen. Voor alle medewerkers van OVO Zaanstad bieden we een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bedrijfsfitness, een fietsenplan en een collectieve ziektekostenverzekering. Kijk
voor meer informatie op www.ovo-zaanstad.nl.
 
Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden een aantrekkelijke functie met veel professionele ruimte en verantwoordelijkheid in een prettige en collegiale werksfeer, waarin we open en transparant zijn, elkaar waarderen en intensief samenwerken. 

Solliciteren

Belangstelling? Solliciteer!
We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en
uiterlijk 30 juni te uploaden via de solliciteerknop op onze website:

directeur Trias VMBO – Beteor – Adviesorganisatie voor onderwijs, industrie en zorg Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die
rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling. 

Neem voor meer informatie contact op met Miriam Valk-Koenders: 06 – 207 48 448, miriam.koenders@beteor.nl
De eerste gesprekken vinden zo snel als mogelijk plaats. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Voldoe je niet aan bovenstaande functie-eisen, dan wordt jouw sollicitatie niet verder in behandeling genomen.