Docent Nederlands 1e graads VAVO

(0,8 fte)

Docent Nederlands 1e graads VAVO

Over de school

Het Regio College verzorgt beroepsonderwijs en educatie aan circa 5.000 deelnemers. Het Regio College ontwikkelt in partnerschap met de regionale omgeving uitdagende en effectieve beroepsopleidingen en taaltrajecten. De studenten worden begeleid bij het ontwikkelen van hun talenten en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun leerproces. De (beroeps)praktijk heeft in het leren een centrale plaats. Voor de 500 medewerkers zijn hart voor studenten, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid belangrijke kwaliteiten.

Functieomschrijving

Het team VAVO (ca. 10 fte) is gepositioneerd onder
de School voor Economie & Toerisme en verzorgt
examengericht onderwijs voor jong-volwassenen in
de leeftijd van 16 tot ongeveer 23 jaar die zijn
uitgestroomd uit het reguliere Voortgezet Onderwijs.
Onze vavo-studenten beogen bij het VAVO alsnog
een diploma of deelcertificaten te halen (Havo 4/5 en
VWO). Kleinschaligheid, nabijheid en maatwerk zijn
kernwoorden voor ons team.

Als docent Nederlands bij de VAVO ben je
verantwoordelijk voor het verzorgen van
aansprekende lessen met aandacht voor
niveauverschillen. VAVO-studenten willen over het
algemeen in één jaar tijd een diploma of een aantal
deelcertificaten behalen op HAVO- en/of VWOniveau.
Duidelijkheid over wat daarvoor gedaan
moet worden en hoe je dat als docent met de
studenten samen doet is cruciaal. Je bent als docent
Nederlands bij het VAVO vrijwel alleen bezig met
eindexamenkandidaten. Je begeleidt studenten als
vakdocent en (mogelijk) als mentor. Als mentor ben
je hun steunpilaar als dat nodig is en help je hen op
weg naar de eindstreep! Daarbij is het ontwikkelen
van zelfredzaamheid een belangrijk doel van je
begeleiding.

Functie Eisen

Je beschikt bij voorkeur over een eerstegraads
bevoegdheid Nederlands. Je weet alles van het vak
in relatie tot de exameneisen. Je bent pedagogischdidactisch
sterk en kunt omgaan met verschillende
kennis- en vaardigheidsniveaus in een groep. Je
kunt PTA’s maken en hebt ervaring met het
ontwikkelen en beoordelen van school- en centrale
examens, ook als tweede corrector. Je bent
punctueel als het gaat om organisatorische en
administratieve processen in het strakke
examenjaar. Ervaring met activerende didactiek is
een pré.
Je doet je werk met overgave, betrokkenheid en
humor en bent een teamspeler. Je bent bereid en
geschikt om een groep studenten als mentor te
begeleiden. Tot slot kun jij goed zelfstandig werken
in een dynamische werkomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

In eerste instantie bieden we je een
arbeidsovereenkomst tot en met 31 juli 2024.
Inschaling is afhankelijk van relevante kennis en
ervaring die je meebrengt en is conform de cao mbo
LC schaal (maximaal € 5.229,- bruto per maand bij
een volledig dienstverband).
Naast dit salaris is een
aantrekkelijk pakket aan secundaire
arbeidsvoorwaarden beschikbaar. De exacte
arbeidsomvang is afhankelijk van het aantal
aanmeldingen.

Solliciteren

Voor informatie kun je je richten tot Annerieke
Wilson-Schmalz, teammanager VAVO
e-mail: awilson@regiocollege.nl
Telefoonnummer: 06-22366380
Je sollicitatie (met uitgebreid Curriculum Vitae) kun
per e-mail richten aan Annerieke Wilson-Schmalz, email:
secretariaatscholen@regiocollege.nl.