Groepsleerkracht midden/bovenbouw – De Samensprong – Volendam

(0,6-1,0 fte)

Groepsleerkracht midden/bovenbouw – De Samensprong – Volendam

Over de school

De Samensprong valt, net als alle basisscholen in Volendam, onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV). Wij zijn een katholieke basisschool. Vanuit die grondslag zijn we, als school een hechte gemeenschap waarin kinderen en ouders zich veilig voelen. Wij willen de kinderen optimaal begeleiden zodat ze zich ten volle kunnen ontplooien.

Belangrijke tijd

De basisschool is een belangrijk stuk van het leven van een kind. In de 8 of 9 schooljaren moeten kinderen veel leren, maar het is net zo belangrijk dat dit een mooie tijd is. Samen willen we ervoor zorgen dat kinderen met veel plezier terugkijken op hun loopbaan op De Samensprong. Vanaf de eerste stap in het gebouw op 4-jarige leeftijd tot de afscheidsavond in groep 8, samen maken we er een geweldige tijd van waarin het kind voorop staat.

Samen werken

Wij vinden het belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan. Dit geldt zowel voor de leerlingen als de leerkrachten en ouders. Samen zorgen we voor een gezellige sfeer vol vertrouwen waarin kinderen kunnen groeien. We willen kinderen een veilige leer- en leefomgeving bieden waarin we ze voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs. Zodat ze vol vertrouwen de volgende stap in het leerproces kunnen maken.

Bibliotheek

Lezen is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en versterkt de band tussen ouder en kind. Wij willen ouders en kinderen daarom stimuleren om zoveel mogelijk te lezen. Tijdens het lezen kun je jezelf verliezen in een verhaal. Dit zorgt voor meer ontspanning en de ontwikkeling van de fantasie. Daarom hebben wij een bibliotheek in school. Deze bibliotheek is in het leerjaar 2019-2020 geopend. In de bibliotheek mogen kinderen zelf boeken kiezen en deze op school lezen. Lezen zorgt voor een goede ontwikkeling en dat vinden wij zeer belangrijk. Op deze manier proberen wij kinderen te stimuleren om meer te lezen en te ontdekken waar hun interesses liggen.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van De Samensprong? Lees er alles over op onze geschiedenispagina.

Functieomschrijving

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) bestaat uit een locatie voor het voortgezet onderwijs en zeven basisscholen, waaronder één SBO.
Voor basisschool De Samensprong zijn wij op zoek naar een leerkracht middenbouw / bovenbouw.
 
De school
Op De Samensprong gaan plezier, leren en leven hand in hand. Wij willen de nieuwsgierigheid van kinderen op een speelse manier prikkelen en ze in contact brengen met betekenisvolle ervaringen en ontdekkingen. In het afgelopen schooljaar is gewerkt aan het creëren
van een gezamenlijke visie en de ontwikkeling van het daaraan gekoppeld onderwijskundig en pedagogisch beleid. Wij laten ons leiden door onze kernwaarden: Samen, Plezier, Creativiteit, Structuur en Groei. De Samensprong is een plek voor iedereen!
 
De Samensprong is een basisschool gelegen in het Boelenspark; midden in het prachtige dorp Volendam. Dagelijks biedt ons team onderwijs aan ongeveer 400 kinderen die zijn verdeeld over 16 groepen. Het team van professionals is hecht en volop in ontwikkeling.
De komende periode gaan wij aan de slag met de volgende speerpunten:
 

 • De basis op orde;
 • Thematisch, vakoverstijgend werken;
 • Ouderbetrokkenheid.

 
Voor de middenbouw / bovenbouw zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven leerkracht die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van ieder kind.  
 
De functie
Binnen onze middenbouw / bovenbouw ben jij als groepsleerkracht verantwoordelijk voor jouw groep. Daarnaast geef je samen met jouw collega’s vorm aan ons onderwijs dat steeds in ontwikkeling is. Zo werken wij parallel groepsdoorbroken bij het rekenen; hierbij
is een goede samenwerking met collega’s van cruciaal belang. Tevens bieden wij dagelijks thematisch, vakoverstijgend onderwijs. Deze manier van werken vraagt voorbereiding en samenwerking binnen onze groepen en bouwen. Het komende schooljaar richten wij onze
pijlen op integreren van ons taal en leesonderwijs binnen het thematisch werken. Twee keer per jaar nemen wij de IEP LVS toetsen af en worden de resultaten met directie en IB besproken om te komen tot een gerichte aanpak voor ieder kind. Als groepsleerkracht
heb je korte lijntjes met ouders en stem je veel af met de interne begeleiders en andere collega’s. Als team zijn wij verantwoordelijk voor alle kinderen. 
 
Als onderdeel van het team draag je bij aan de schoolontwikkeling door deelname in een van onze leerteams. Er zijn verschillende ontwikkelteams, gericht op de inhoud van ons onderwijs. Ook neem je deel aan de teambijeenkomsten. Daarin bereid je bijvoorbeeld
samen een thema voor of bespreken we een nieuwe werkwijze of aanpak onder leiding van IB, directie of een van de leerteams. 
 
Kortom: Ben jij die gedreven leerkracht die een toevoeging is aan ons hechte en gedreven team, dat volop in ontwikkeling is? Aarzel dan niet en reageer nu!

Functie Eisen

Wat vragen wij?

 • Een gediplomeerde leerkracht oftewel een PABO-diploma;
 • Een teamspeler die goed kan samenwerken en gaat voor elke dag een beetje beter;
 • Een professionele, lerende houding en een positieve instelling;
 • Beschikbaarheid in overleg, zowel parttime of fulltime is bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij? 

 • Beloning als leerkracht conform CAO PO (LB-functie – en andere belangrijke zaken als vakantiegeld, eindejaarsuitkering, professionaliseringsuren en -gelden, pensioen bij ABP, fietsenplan etc).
 • Een afwisselende baan, fulltime of parttime
 • Voor een goede start als leerkracht bieden wij een inductiefase waarin jij de komende 3 jaar gecoacht wordt en geregeld trainingen krijgt om je skills nog verder te ontwikkelen;
 • Nauw contact met de directeur om de invulling van de functie regelmatig te evalueren: Wat zie jij jezelf doen binnen de school? Hoe denk jij waarde aan het team toe te kunnen voegen? Hoe kunnen wij jouw taken en verantwoordelijkheden zoveel als mogelijk
  laten matchen met jouw wensen en die van de school? 
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen
 • Een enthousiast team van meer dan 40 collega's die uitkijken naar je komst!

Solliciteren

Geïnteresseerd?
Stuur dan een cv en korte motivatie naar directie@bs-desamensprong.nl onder vermelding van de vacature midden/bovenbouw. En wie weet word je binnenkort uitgenodigd voor een eerste gesprek met Jan Klouwer, directeur De Samensprong.
javascript:__doPostBack('ctl00$plhControl$lnkBevestigen','')