Manager ondersteunende diensten (OOP)

(0,8 - 1,0 fte)

Als manager ondersteunende diensten geef je dagelijks leiding aan het team onderwijsondersteunend personeel (OOP) dat belast is met o.a. taken op het gebied van de leerlingenadministratie/financiële administratie, facilitaire zaken, ict-zaken en roostering. Na de portefeuilleverdeling in het MT kunnen nog wijzigingen worden aangebracht/aanvullingen worden gedaan.

Over de school

Pascal Zuid is een vmbo-school in de Zaanstreek in de wijk Poelenburg & Peldersveld. De school is onderdeel van stichting ZAAM en verzorgt samen met De Faam en het Blaise Pascal College eigentijds onderwijs aan leerlingen op alle niveaus in het voortgezet onderwijs.
 
Leerlingen met een vmbo-advies, mavo-advies en leerlingen met een mavo-havoadvies, kunnen op Pascal Zuid terecht. Met Praktijkschool De Faam bestaat een samenwerking om leerlingen met een praktijkadvies voldoende uit te dagen en waar mogelijk te begeleiden naar een vmbo-diploma (al dan niet binnen een leerwerktraject). Met het Blaise Pascal College worden trajecten ingericht voor leerlingen waarbij mogelijkheden worden gezien om op havoniveau door te stromen. De school telt ruim 650 leerlingen.
 
Binnen de school worden verschillende trajecten ingericht die aansluiten op de leerbehoeften en leerstijlen van de leerlingen. Op school wordt samengewerkt in en aan een veilige leeromgeving. Een omgeving waarin iedereen zich prettig voelt, iedereen zichzelf mag zijn en gezien en gewaardeerd wordt. De leerling ontdekt wie hij is en wat hij wil. Daarbij is aandacht voor de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Tijdens keuzeuren is ruimte voor extra ondersteuning en begeleiding en voor talentontwikkeling. De onderbouw maakt de ontwikkeling naar een brede heterogene brugklas. In de bovenbouw staat de ontwikkeling naar meer maatwerk en het beroepsgerichte vak in de theoretische leerweg centraal. Schoolbrede ontwikkelingen als formatief handelen, didactisch coachen en projectmatig werken dragen hieraan bij. 
 
In de eerste twee jaar is op school veel aandacht voor persoonsontwikkeling, kunst en creativiteit, gezondheid en positieve groepsvorming en wordt er gewerkt aan een goede basis op het gebied van algemene en vakspecifieke kennis. Ook bestaat er een intensieve samenwerking met voetbalclub AZ, waar een aantal van onze leerlingen de jeugdopleiding volgt.
 
In het examenprogramma (leerjaar 3 en 4) maakt de leerling kennis met verschillende beroepsbeelden en wordt tijdens de lessen en op stage gewerkt aan algemene beroepsvaardigheden. Met de vervolgopleidingen (mbo en havo) wordt gewerkt aan mooie doorlopende leerlijnen. De school profileert zich door een vernieuwend aanbod binnen het profiel Dienstverlening & Producten.

Functieomschrijving

Op Pascal Zuid en De Faam zijn wij op zoek naar een manager ondersteunende diensten.
 
Wat ga je doen?
Als manager ondersteunende diensten geef je dagelijks leiding aan het team onderwijsondersteunend personeel (OOP) dat belast is met taken op het gebied van de leerlingenadministratie/financiële administratie, facilitaire zaken (incl. leerlingenkantine), ict-zaken
en roostering. Na de portefeuilleverdeling in het MT kunnen nog wijzigingen worden aangebracht/aanvullingen worden gedaan.
 
Samen met jouw team zorg je ervoor dat het onderwijs op de school optimaal ondersteund wordt. Je geeft hier in afstemming met de teamleiders onderwijs en de directeur invulling aan.
 
Taken en verantwoordelijkheden
– Het leiding geven aan het team onderwijsondersteunend personeel (OOP), belast met taken op het gebied van administratie, facilitair, ict en roostering. Na de portefeuilleverdeling in het MT kunnen nog wijzigingen worden aangebracht/aanvullingen worden gedaan,
– Het zorg dragen voor een duidelijke taakverdeling van alle teamleden en een goede bezetting op ieder dagdeel,
– Het bijwonen van en bijdragen aan overleggen met teamleiders/directie/teamcoördinatoren/ bouwcoördinatoren wanneer nodig,
– Het anticiperen op behoeften vanuit het onderwijs en activiteiten en bijzonderheden op school die van invloed zijn op facilitaire zaken en/of op de bezetting en de werkzaamheden van het betrokken OOP-team (open huis, ouderavond, enz.),
– Het voorzitten van structurele overleggen met medewerkers uit het OOP-team,
– Het voeren van startgesprekken en functionerings-/beoordelingsgesprekken met de betrokken medewerkers uit het OOP-team.
– Het fungeren als aanspreekpunt voor vrijwilligers en externe gebruikers van het gebouw,
– Het bijdragen aan een schoon, prettig en veilig gebouw voor alle gebruikers door het goede voorbeeld te geven, de betrokken OOP-ers op de juiste manier in te zetten en te zorgen voor goed beleid/afspraken voor alle medewerkers en leerlingen (i.s.m. de teamleiders
onderwijs),
– Het anticiperen op reparatieverzoeken en veiligheidskwesties in en om het gebouw,
– Het houden van toezicht en ondersteunen bij leerlingenzaken in en om het gebouw,
– Het uitvoeren van taken die gekoppeld zijn aan gerelateerde/toegewezen portefeuilles.

Functie Eisen

Uw profiel als manager ondersteunende diensten:

  • U neemt initiatief, bent leergierig en u bent constant op zoek naar verbetering;
  • U bent in staat anderen in beweging te bregen;
  • U kunt goed samenwerken;
  • U heeft grote affiniteit met vmbo-onderwijs;
  • U bent in staat zich dienstbaar op te stellen naar het personeel;
  • U beschikt over uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden;
  • U draagt bij aan een veilige en prettige leer- en werkomgeving;
  • U werkt samen met de  MT-leden aan het verdere ontwikkelen van de organisatie van de school;
  • U werkt planmatig en resultaatgericht;

Arbeidsvoorwaarden

Benoeming en inschaling:
De benoeming geschiedt voor bepaalde tijd voor de duur van maximaal één jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.

De functie van manager ondersteunende diensten is conform de CAO-VO ingeschaald in schaal 11 of 12 (afhankelijk van opleidingsniveau en ervaring).

Daarnaast bieden wij een arbeidsmarkttoelage van 6,73%.

Solliciteren

Solliciteren:
Gemotiveerde sollicitatiebrief met cv gericht aan: de heer M. el Jaouhari, directeur Pascal Zuid en De Faam

Uitsluitend sollicitaties via Meesterbaan worden in behandeling genomen.

Sollicitatieprocedure:
11 april 2024: sluiting vacature
12 april 2024: brievenselectie 
19 april 2024: sollicitatiegesprekken 
22/23/24 april 2024: arbeidsvoorwaardengesprek