Teammanager Onderwijs Service Team

(0,8-1,0 Fte fte)

Teammanager Onderwijs Service Team

Over de school

Het Regio College verzorgt beroepsonderwijs en educatie aan circa 5.000 studenten. Het Regio College ontwikkelt in partnerschap met de regionale omgeving uitdagende en effectieve beroepsopleidingen en taaltrajecten. De studenten worden begeleid bij het ontwikkelen van hun talenten en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun leerproces. De (beroeps)praktijk heeft in het leren een centrale plaats. Voor de 500 medewerkers zijn hart voor studenten, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid belangrijke kwaliteiten.

Regio College en Horizon College gaan in schooljaar 2024-2025 samen verder als Talland College. Sinds 1 januari 2024 zijn we één stichting. Word je aangenomen, dan kom je in dienst van deze nieuwe stichting.

Functieomschrijving

Ons collegeverzorgt beroepsonderwijs en educatie aan circa 17.000 studenten.Het collegeontwikkelt in partnerschap met de regionale omgeving uitdagende en effectieve beroepsopleidingen en taaltrajecten. De studentenworden begeleid bij het ontwikkelen van
hun talenten en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun leerproces. De (beroeps)praktijk heeft in het leren een centrale plaats. Voor de ruim 1700medewerkers zijn hart voor studenten, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid belangrijke kwaliteiten.

De dienst Bedrijfsvoering (waaronder de teams OST, Examenbureau, Financiële administratie, Personeel-en Salarisadministratie, Huisvesting, Bedrijfsbureau en ICA vallen) ondersteunt en adviseert de onderwijsteams en diensten van het Regio College op uiteenlopende
administratieve gebieden.Voor het Onderwijs Service Team(hierna OST)zijn we op zoek naar eenteammanagervoor 32tot 36uurper week.Onder de verantwoordelijkheid van het OSTvalt de onderwijsondersteuning op o.a. het gebied van aanmelden tot plaatsen van studenten, verzuimadministratie,
facturatie, bekostiging en algemene ondersteuning als bijvoorbeeld organiseren van ouderavonden.Het OST van het Regio College zit in Zaandam,Purmerenden Heerhugowaard. Per 1 augustus 2024 zal ook de ondersteuning op gebied van de studentenadministratie op
locatie Alkmaaronder de aansturing worden gebracht van de teammanager.
Je rapporteert aan de directeur Bedrijfsvoering en bent onderdeel van het managementteam van de dienst Bedrijfsvoering. In samenwerking met het team implementeer je nieuw beleid en waarborg je de uitvoering daarvan. Je vertaalt het activiteitenplan naar benodigd
budget en capaciteit.Je geeft leiding aan een enthousiast en professioneel team OST(circa 18 medewerkers). Je bent verantwoordelijk voor personeelsmanagement. Je voert resultaat-en ontwikkelingsgesprekken en je initieert en stimuleert professionalisering en
(bij)scholing van de medewerkers. Je neemt deel aan verschillende in-en externe advies-en overlegorganen in de regio en treedt waar nodig op als projectleider.

Functie Eisen

Je hebt aantoonbaar relevante werkervaring(een leidinggevende rol in een administratief ondersteunend team), 5 jaar of meer is een pré en bent in het bezit van een afgeronde hbo-opleiding.
Je bent nauwkeurig en je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Ookben je in staat te relativeren, je organiseert je werk goed en denkt in oplossingen. Je kunt goed samenwerken, waarbij je je actief inzet voor het functioneren van team OST. Bovendien
kun je zowel mondeling als schriftelijk helder en duidelijk communiceren.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een uitdagende functie bij een professionele organisatie en een betrokken team van collega's. Het betreft eentijdelijke aanstelling vanéén jaar met zicht op verlenging voor vast. Het salaris bedraagt maximaal € 5.740,-(Schaal 11).

Solliciteren

Voor informatie kun je je richten tot Matty de Boer, manager onderwijslogistiek,telefoon 06-54265055of email m.deboer@horizoncollege.nl.

Vanaf 1 augustus 2024 gaan het Regio College en Horizon College samen verder onder de naam Talland College. Lees meer over deze fusie op www.talland.nl.