Trajectcoach

(0,6 - 0,8 fte)

Met ingang van 1 maart 2024 zijn wij voor de functie Trajectcoach in Krommenie op zoek naar een geschikte kandidaat.

Over de school

Onderwijs op het Bertrand Russell college staat al 50 jaar voor meer dan alleen een diploma. Krachtige kenmerken van ons onderwijs zijn de positieve sfeer, de persoonlijke aandacht en de vele kansen die geboden worden binnen een breed aanbod. De 120 medewerkers zijn zeer betrokken en bieden graag de ondersteuning en begeleiding die leerlingen nodig hebben. 
 
Het Bertrand Russell college is een openbare school voor havo en atheneum, waar rond de 1.170 leerlingen onderwijs volgen. De school is gevestigd in twee schoolgebouwen aan de Erasmusstraat in Krommenie. We hebben al jaren examenresultaten die op of boven het landelijk gemiddelde liggen.
Leerlingen hebben keuzevrijheid bij het volgen van flex-modules aan het begin en einde van de dag. Hierbij werken we in kleine groepen, waarbij gekozen kan worden voor verdieping, verbreding en ondersteuning. Naast de reguliere vakken wordt aandacht besteed aan wetenschapsontwikkeling (WON), tweetalig onderwijs (TTO), filosofie, debatteren, internationalisering, theaterlessen, bèta in de onderbouw (STEAM), sportlessen (BSM) en nog veel meer. Leerlingen zijn erg tevreden over hun mentor en de begeleiding die ze krijgen als het even tegen zit.
 
Onze missie en visie op onderwijs
Op het Bertrand Russell college is alles nog mogelijk. We halen het maximale uit iedere leerling en we vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op onze prettige ambitieuze school. Het leren van leerlingen staat centraal zodat leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
 
Leerlingen volgen op het Bertrand Russell college hoogwaardige inspirerende en interactieve lessen en krijgen op maat begeleiding van betrokken en inhoudelijk sterke professionals. Hiervoor combineren wij moderne lessen (blended learning) met persoonlijke aandacht en bieden we veel keuzes om steeds meer eigenaarschap bij leerlingen te ontwikkelen. Dit stimuleert onze leerlingen. 
 
Deze stimulans en het inspelen op de constant veranderende mogelijkheden op de toekomstige arbeidsmarkt en maatschappij, dragen bij aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. 
Naast het leren op school, leren onze leerlingen ook veel buitenschools door culturele, maatschappelijke, sportieve, creatieve en internationale activiteiten. 
 
De combinatie van theorie en praktijk is een succesfactor voor het behalen van een diploma op het Bertrand Russell college. De samenwerking met hbo’s en universiteiten zorgt voor bovengemiddelde resultaten van onze leerlingen tijdens de vervolgopleiding. We zijn dan ook erg trots op onze leerlingen en medewerkers. 
 
Werken op het Bertrand
We streven ernaar dat medewerkers zich zo snel mogelijk bij ons thuisvoelen en vertrouwd raken met de cultuur van de school. Nieuwe docenten, ervaren of onervaren, worden in het eerste jaar op school begeleid door een werkplekbegeleider of een docentenbegeleider. Aan de hand van een introductieprogramma op de eerste schooldag en themabijeenkomsten in de loop van het jaar worden nieuwe docenten wegwijs gemaakt in ons onderwijs. Dit is naast de vakinhoudelijke begeleiding vanuit de sectie waar de docent deel van uitmaakt.
Nieuwe docenten worden minimaal twee keer per jaar geobserveerd tijdens de les, waarna altijd nabespreking plaatsvindt. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor deelname aan extra cursussen of workshops.

Functieomschrijving

Per direct zijn wij op zoek naar een trajectcoach (zorgspecialist B) voor het Bertrand Russell college. De trajectcoach zal werkzaam zijn op de bovenbouwlocatie (leerjaar 3-6). De functie beslaat 24 – 32 uur (0,6 – 0,8 fte) per week. De aanstelling is
voor bepaalde tijd, tot het einde van het schooljaar, met zicht op een vaste aanstelling.

Als trajectcoach ben je gericht op de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Je werkt binnen het ondersteuningsteam van de school samen met andere trajectcoaches, afdelingsleiders, leerjaarcoördinatoren, mentoren, docenten, ouder(s)/verzorger(s)
en waar nodig met externe hulpverlening.
 
De werkzaamheden bestaan o.a. uit;

 • Individueel begeleiden van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vanuit de trajectgroep, zodat zij binnen de school onderwijs kunnen blijven volgen;
 • Begeleidingsgesprekken voeren, ontwikkelingsperspectiefplannen schrijven, volgen en evalueren en er cyclisch mee werken;
 • Contacten met ouder(s)/verzorger(s), docenten, mentoren en andere betrokkenen onderhouden om gezamenlijk op te trekken in de begeleiding van de leerling;
 • Adviseren en eventueel coachen van docenten en onderwijsondersteunend personeel waar deze handelingsverlegen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan lesobservaties, het geven van voorlichting en advies aan medewerkers die in contact komen met leerlingen met
  een extra ondersteuningsbehoefte;
 • Deelnemen aan de overlegstructuur: overleggen met het ondersteuningsteam, rapportvergaderingen/leerlingbesprekingen en overleggen met externe partners in het EAT (extern advies team) of MDO’s (multidisciplinaire overleggen).

Functie Eisen

De trajectcoach die wij zoeken heeft een relevante opleiding (bijv. psychologie, (ortho)pedagogiek) en tenminste HBO werk- en denkniveau, heeft kennis van en ervaring met het werken met leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften en is flexibel om aan
te kunnen sluiten bij de dynamische omgeving van een school. Kennis van didactiek en de ontwikkelingen rondom passend onderwijs in het voortgezet onderwijs is een pré.

Verder vinden we het belangrijk dat een trajectcoach:

 • Initiatief neemt in samenwerking (intern/extern), actief afstemt en overleg initieert;
 • Talenten in jongeren herkent en stimuleert;
 • Zelfstandig is in het uitvoeren van de taken;
 • Een coachende stijl van begeleiden heeft;
 • Denkt in oplossingen;
 • Sterk is in het geven van voorlichting en advies;
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Vaardig is in het gebruik van administratieve computerprogramma’s.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een baan in een uitdagende en informele werkomgeving;
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling die past bij eigen aanleg, competenties en ambitie;
 • Salaris conform CAO VO (max. €5030 bij een fulltime dienstverband en inschaling op basis van ervaring);
 • Ruimere keuzemogelijkheden 90 IKB- uren, bijv. minder werken, uitbetalen, sparen, extra professionalering. 

Solliciteren

Geïnteresseerd?
Als je geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan jouw sollicitatiebrief en cv gericht aan Paul Smit (afdelingsleider) voor 1 maart 2024 naar brchv@bertrand.nl.

Bij eventuele vragen over de functie kan er ook contact worden opgenomen met: 
Paul Smit (afdelingsleider) via p.smit@bertrand.nl of 075 621 0426.

De gesprekken vinden plaats in week 10 (4 maart – 8 maart). 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!