We houden je graag op de hoogte

Activiteiten

10 | 10 Voorlichtingsavond Lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs
locatie Roeterseiland campus – 19:00 tot 21:00

Heb je interesse om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? Laat je voorlichten tijdens de voorlichtingsavond van de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) van de Universiteit van Amsterdam op donderdag 10 oktober 2024.

Programma voorlichtingsavond

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst ontvang je informatie over zowel de colleges die je op de UvA volgt, als over het praktijkdeel van de opleiding (stage op een middelbare school). Ook krijg je de gelegenheid vragen te stellen aan de vakdocenten.

De voorlichting bestaat uit twee onderdelen:

  1. Algemene voorlichting
    Tijdens de algemene voorlichting wordt meer verteld over de opbouw van de studie en het praktijkdeel. Deze voorlichting is apart voor de minor Educatie/Educatieve Module en de master Leraar VHO. Als je geïnteresseerd bent in het Zij-instroom in het beroep (ZIB)- of het Major Teaching-traject kun je aansluiten bij de voorlichting over de master Leraar VHO.
  2. Vakspecifieke voorlichting
    Tijdens het tweede deel van de voorlichting wordt specifiek ingegaan op het schoolvak waarvoor je de lerarenopleiding wilt volgen.

Je dient aan beide onderdelen deel te nemen om je een volledig beeld te kunnen vormen van de opleiding.

Deze activiteiten worden georganiseerd door UvA.