We houden je graag op de hoogte

Betrokken scholen

SKOV Volendam

De Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) is de onderwijsorganisatie in Volendam. De scholen van de SKOV bestaan uit een brede middelbare school, een school voor speciaal basisonderwijs en 8 basisscholen. De stichting verzorgt al 50 jaar het onderwijs in Volendam. Op de scholen ontvangen ongeveer 4000 leerlingen dagelijks onderwijs en begeleiding van ongeveer 400 medewerkers in onderwijzende, besturende of onderwijsondersteunende functies.

Regio College Zaanstreek-Waterland

Het Regio College leidt jongeren en volwassenen op om een beroep uit te oefenen dat past bij hun capaciteiten en ambities. Met hun diploma gaan ze direct de arbeidsmarkt op of ze vervolgen hun opleiding in het hoger beroepsonderwijs. We helpen hen ook zich persoonlijk te ontwikkelen en hun plek te vinden in de maatschappij.

Purmerendse ScholenGroep

De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

OVO Zaanstad

OVO Zaanstad is het schoolbestuur van zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad. Samen bieden onze scholen alle niveaus aan: praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Zo is er voor elke leerling uit de regio een passende plek. In totaal is OVO Zaanstad verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 6000 leerlingen. Er werken 800 medewerkers.

Stichting Michael College

Het SMC verzorgt onderwijs op havo en vwo niveau. Het is een bruisende school met veel aandacht, zorg en activiteiten voor de leerlingen.
Dit leidt tot een open en veilig schoolklimaat, waarin leerlingen kunnen leren, hun talenten kunnen ontwikkelen en hun grenzen durven verleggen. Een school met goede resultaten als gevolg van een goede leer- en leefomgeving.

Clusius College

Het leerlingen- en studentenaantal van het Clusius College is ruim 5.500. In het vmbo ligt het aantal leerlingen momenteel rond de 4.000. Op het mbo van het Clusius College zijn er ongeveer 1.500 studenten.

Het Clusius College neemt deel aan de netwerkorganisaties die gekoppeld zijn aan het type onderwijs dat wij aanbieden. Het gaat dan om de VO-raad en de MBO Raad.

Stichting ZAAM

De 23 scholen die deel uitmaken van stichting ZAAM bieden een breed aanbod van onderwijs aan: van praktijkonderwijs tot gymnasium. De scholen onderscheiden zich door een prettige sfeer, goede begeleiding met veel persoonlijke aandacht. De meerwaarde van ZAAM is een rijkdom aan kennis waardoor de scholen leerlingen uitstekend maatschappijgericht en kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden.

Sint Michaël College