Docent Bouwkunde

Docent Bouwkunde

De student is mede-eigenaar van zijn leerproces en de praktijk als toetssteen: dat zijn de twee pijlers van de onderwijsvisie van het Regio College. Nieuw onderwijs veronderstelt een nauwe verbinding tussen school en werkveld. De opleidingen ontwikkelen in toenemende...

Docent Nederlands 1e graads VAVO

Het team VAVO (ca. 10 fte) is gepositioneerd onder de School voor Economie & Toerisme en verzorgt examengericht onderwijs voor jong-volwassenen in de leeftijd van 16 tot ongeveer 23 jaar die zijn uitgestroomd uit het reguliere Voortgezet Onderwijs. Onze...