Docent Nederlands

(0,4 - 1,0 fte)

Het Saenredam zoekt voor langere tijd een Docent Nederlands om het team te komen versterken.

Over de school

Het Saenredam is een school voor mavo en havo in Zaandijk met 636 leerlingen. Wij werken vanuit onze kernwaarden veiligheid, duidelijkheid en betrokkenheid aan een leeromgeving, waarin individuele talenten van alle leerlingen tot bloei kunnen komen. Wij zijn samen Saenredam: kansen bieden, inspireren en leren van en met elkaar.
 
Hoofd, hart en handen
Kinderen zijn gebaat bij sterke sociale vaardigheden, naast hun kennis en kunde. Een kind dat weet wat het kan, zicht heeft op wat een ander kan en weet en kan samenwerken, is sterk genoeg om zijn weg te vinden. Het is onze taak hieraan bij te dragen.
 
Structuur biedt ruimte
Op Het Saenredam krijgen onze leerlingen steeds meer de regie over hun eigen leerproces. Er valt bij ons veel te kiezen, zowel qua aanbod als niveau. Wij helpen onze leerlingen om zelf invulling te geven aan hun leren en leven.
 
Docent als lerende professional
De leraar heeft een coachende, activerende en inspirerende rol. De leraar gidst de leerling, zodat deze leert om zelf kennis en vaardigheden te verwerven en zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijke burger.
 
Onze extra’s
Anglia English, extra vakken: Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, nask1 en 2, tekenen en textiele werkvormen als examenvakken voor de theoretische leerweg; patisserie, meubelmaken, geüniformeerde dienstverlening en podium als keuzevakken beroepsgericht; mindset, doorzettingsvermogen en mediawijsheid in de onderbouw).

Functieomschrijving

Onze school is volop in beweging!  Wij zijn op zoek naar docenten die  deel uit willen maken van deze nieuwe dynamiek. Het Saenredam is een school die verbinding zoekt en waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. 
 
We bieden onze leerlingen een basispakket aan waarin jij als docent Nederlands een stevige basis legt in algemene kennis en vaardigheden. Daarnaast krijgen leerlingen onderwijs op gebied burgerschapsvorming (denk aan debatvaardigheden, filosofie, humanistische
vorming). Burgerschapsvorming is in onze visie zo cruciaal dat we hier veel gewicht aan willen geven. We leiden kritische burgers op die niet bang zijn om zaken ter discussie te stellen. Daarnaast willen we vooral ook veel aandacht besteden aan inclusiviteit.
We willen werken aan empathie. Lezen, drama, goed luisteren en Deep Democracy ondersteunen dit.

 

Functie Eisen

Wat vragen wij van jou?

Naast een eerstegraads of tweedegraads lesbevoegdheid voor het vak Nederlands of daarvoor studerend, hopen wij dat je veel energie en enthousiasme hebt om samen met ons het onderwijs op Het Saenredam verder vorm te geven. 
 

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij jou:

  • Als je bij ons start krijg je goede begeleiding van je (vakgebieds)collega’s;
  • Ontwikkelmogelijkheden zowel op persoonlijk vlak  als wel  in je vakgebied;
  • Vrijheid om het programma Nederlands mede invulling te geven;
  • Werken in een leuke omgeving met een klein en betrokken team;
  • Gezellige teamactiviteiten  zoals vrijdagmiddagborrel, kookworkshops, pub quiz, kennismakingsontbijt etc.;
  • Bij ons kun je zijn, wie je bent!

Arbeidsvoorwaarden
Salarisschaal – In overleg: LB € 2.822,- –  € 4301,-/ LC € 2.840,- – € 5.012,-/ LD € 2.851,- – € 5.699,-
Voor alle medewerkers van OVO Zaanstad zijn de afspraken over hun arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de cao VO. Ook bieden we een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bedrijfsfitness, een fietsenplan en een collectieve verzekering. Kijk
voor meer informatie op www.ovo-zaanstad.nl
 
 

Solliciteren

Overige info: 
Sluitingsdatum 10 december 2021, de eerste gesprekken vinden zo snel mogelijk plaats.
 
Ben jij degene die we zoeken voor deze functie?
Reageer dan zo snel mogelijk met motivatie en C.V. naar: Tineke Keuning (afdelingsleider), via t.keuning@saenredam.nl.
Inhoudelijke vragen over de functie kun je ook stellen aan: Tineke Keuning.
De functiebeschrijving en meer informatie over Het Saenredam is te vinden op www.ovo-zaanstad.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.