Teamleider De Faam

(0.8/1.0 fte fte)

De teamleider, de adjunct-directeur en de directeur van Praktijkschool De Faam maken samen deel uit van het managementteam en hebben de dagelijkse leiding over het team op De Faam

Over de school

De Faam is een school voor Praktijkonderwijs. Het Praktijkonderwijs richt zich op de 4 zogenaamde domeinen: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Het doel van het Praktijkonderwijs is dat leerlingen uitstromen richting arbeid of doorstromen naar het mbo.

Functieomschrijving

 • U vertaalt samen met de adjunct directeur/directeur overheidsbeleid en onderwijsontwikkeling naar schoolbeleid
 • U geeft het personeelsbeleid vorm op basis van het strategisch personeelsbeleidsplan
 • U bewaakt en ontwikkelt de kwaliteit van het onderwijs en alle werkprocessen d.m.v. (resultaatgericht) sturen en coachen
 • U draagt samen met het team zorg voor het dagelijks onderwijs en de activiteiten op de school
 • U geeft leiding aan het team en voert met alle medewerkers gesprekken volgens de gesprekkencyclus
 • U bent  aanspreekpunt voor leerlingen en ouders in het team
 • U geeft samen met anderen invulling aan de doelen van Stichting ZAAM
 • U kunt onderwijsvernieuwing organiseren, structureren en implementeren

Functie Eisen

Voor de functie teamleider Praktijkschool De Faam zoeken wij een collega met de volgende competenties en vaardigheden:

 • Heeft affiniteit  met praktijkonderwijs en de leerlingen
 • Geeft vorm aan het werk met een positieve instelling, humor en professionaliteit
 • Kan medewerkers motiveren om met plezier aan organisatiedoelen te werken
 • Is ondernemend en kan verbindingen leggen met andere scholen en externe partners
 • Heeft een inspirerende visie op onderwijs en durft te vernieuwen
 • Brengt collega's mee in onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen
 • Zet teamontwikkeling in gang
 • CreĆ«ert een veilige en praktische leeromgeving
 • Heeft affiniteit met en kennis van bedrijfsvoering in het onderwijs
 • Stelt het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen centraal
 • Onderschrijft de missie en visie van de school en leeft deze na
 • Heeft een visie op leiderschap
 • Houdt rekening met diversiteit binnen het team en kan inspelen op verschillende ondersteuningsbehoeften
 • Toont voorbeeldgedrag
 • Kan goed samenwerken, plannen en organiseren
 • Werkt taak- en resultaatgericht
 • Is bekend met en comfortabel in een matrixstructuur
 • Bezit uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Is initiatiefrijk en leergierig
 • Heeft HBO werk- en denkniveau
 • Kan reflecteren op eigen handelen
 • Werkt oplossingsgericht
 • Bewaakt de tijd en kan analyseren
 • Is proactief en handelt professioneel
 • Werkt systematisch

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 0.8/1,0 fte in schaal 12 conform de cao voor het voortgezet onderwijs.

Medewerkers van De Faam ontvangen een arbeidsmarkttoelage van 7%.

 

Solliciteren

 • 12 mei: sluiting vacature
 • 14 mei: brievenselectie plaats
 • 22 mei: sollicitatiegesprekken
 • 27 mei (ochtend):  tweede gespreksronde (optioneel)

  De vacature staat open voor interne- en externe kanditaten. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

  Uitsluitend sollicitaties via Meesterbaan worden in behandeling genomen