Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (COB)

Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (COB)

De Coördinator Ondersteuning en Begeleiding: Ontwikkelt samen met de portefeuillehouder O&B beleid op het gebied van O&B,Coördineert, organiseert en monitort de ondersteuning op schoolniveau,Fungeert als aanspreekpunt van de school op het thema O&B voor...